Vákuové sklo

  • Tvrdené vákuové sklo

    Tvrdené vákuové sklo

    Vákuové sklo sa skladá z dvoch alebo viacerých kusov plochého skla.Medzi vrstvami skla sú drobné podpery a obvod skla je utesnený spájkou z anorganického materiálu.Jedno sklo má výfukový otvor pre vákuové odsávanie a plyn v dutine bude odsávaný cez výfukový otvor a potom sa vytvorí vákuová dutina. Aby sa zabezpečila životnosť vákua, je do dutiny umiestnený špeciálny getr.